Slide 1
Náš úkryt
Vaše bezpečí
Slide 2
Náš úkryt
Vaše bezpečí
Slide 3
Náš úkryt
Vaše bezpečí
Náš úkryt – Vaše bezpečí

Naše
myšlenka

Máte obavy z přírodních či ekologických katastrof? Z občanských nepokojů? Nebo chcete mít jen možnost úkrytu, z jakéhokoliv důvodu, pro sebe a své blízké?

Je doba, kdy již není neobvyklé riziko živelné pohromy či občanských nepokojů, a to v jakékoliv části světa. Globální oteplování naší planety je již nepřehlédnutelné a může být jednou z hrozeb pro naši společnost.

Katastrofy různých podob přicházejí nečekaně a umí udeřit velkou silou a poničit vše, co jim stojí v cestě.

Naše bezpečí není bohužel jisté, a přesto se vždy člověk snaží najít řešení, neštěstí přečkat a ochránit své nejbližší.

Naší myšlenkou je nabídnout šanci a naději, že ÚKRYT je možností ochrany pro Vás a Vaše blízké v případě jakéhokoliv NEBEZPEČÍ.

Nabízíme podzemní protijaderný kryt, který Vám a Vašim blízkým poskytne v případě potřeby okamžitý, bezpečný úkryt před jakýmkoliv nebezpečím včetně útoku zbraní hromadného ničení. Kryt je vybavený všemi technologiemi, které člověk potřebuje k přežití i na několik dní či týdnů.

 • Protijaderný podzemní kryt
 • Kryt až pro 4 osoby
 • Užitná plocha krytu cca 22 m²
 • Dva nouzové východy
 • Zabezpečení krytu ochrannými poklopy
 • Vybavení krytu technologiemi nutnými pro přežití v krytu
 • Vybavení krytu dekontaminační sprchou
 • Vybavení krytu WC
 • Vybavení krytu nábytkem
 • Vybavení krytu zásobami

Co
nabízíme

Jak
postupujeme

Stavba krytu je specifický projekt, a proto jsme mu věnovali více než rok práce a vývoje, abychom ho dovedli k dokonalosti. V naší firmě je vždy prioritou kvalitně a precizně odvedená práce, ať už jde o jakoukoliv stavbu, a neméně je tomu v tomto specifickém projektu.

Tento plně vybavený kryt Vám umíme zajistit „na klíč“:

 • Připravíme projekt a vyřídíme stavební povolení
 • Zajistíme výkopové a stavební práce
 • Dodáme a usadíme vyrobený kryt
 • Dodáme a zapojíme v krytu veškeré technologie
 • Vybavíme kryt nábytkem a zásobami dle Vašich přání

Popis
krytu

Malokapacitní, stálý, tlakově odolný úkryt civilní ochrany 5. třídy odolnosti. Kapacita krytu je pro 4 osoby a nabízí úkryt až na několik dní nebo týdnů.

Kryt nabízí ochranu před účinky zbraní hromadného ničení či jakékoliv přírodní katastrofy.

Obvodový plášť je z vodostavebního betonu, což zajišťuje plynotěsnost a vytvořený přetlak úkrytu tak zabezpečuje ochranu před účinky radioaktivních a otravných látek.

Úkryt má jeden ochranný vchod a jeden nouzový východ. Oba zajišťují přístup tlakově plynotěsným poklopem o velikosti 600/900 mm, který je ovládaný mechanicky s pomocí plynových pístů.

Nasávání a odvod vzduchu a spalin z prostoru úkrytu jsou řešené ocelovým potrubím s klapkami a komínkem pro ochranu proti vniknutí tlakové vlny vzduchovody do vnitřních prostor úkrytu.

Úkryt je za běžných podmínek napojený na vnější elektrickou síť, vodovodní síť a kanalizační šachtu, která může být rovněž zaústěná do kanalizační sítě. V případě odpojení od těchto sítí jsou v prostoru úkrytu instalované nádrže a zdroje pro pokrytí potřeb dané kapacity.

Rozdělení
krytu

Prostor krytu je rozdělen do 3 částí.
D5_Image_20230327_155937

1. část krytu dekontaminační prostor

První část krytu je vstupní prostor. Tento prostor plní funkci ochranného vstupu jako dekontaminační zóny, a je tedy vybavený dekontaminační sprchou, potřebnými nádržemi na vodu a úložnými prostory pro kontaminované oděvy. Dekontaminační sprcha Vás očistí od všech kontaminačních a nebezpečných látek. Tento prostor je od zbývající části krytu oddělený tlakově-plynotěsnou stěnou s dveřmi.

Dekontaminační prostor je cca 3,75 m² velký.

2. část krytu technické zázemí

Další prostor je pomocný a je vybavený náhradním zdrojem elektrické energie při přerušení její dodávky ze sítě. Tímto zdrojem je centrála s naftovým motorem + sestava trakčních baterií a potřebné množství pohonných hmot a maziv. V tomto prostoru jsou také uložené nádrže na potřebné množství vody pro danou kapacitu při odpojení z vodovodní sítě a sociální vybavení – umyvadlo a WC. Pomocný prostor je od hlavní – obytné části úkrytu oddělený příčkou a dveřmi s akustickým obkladem.

Pomocný prostor je cca 5,75 m² velký.

3. část krytu obytná část

Třetí část krytu je hlavní obytný prostor a poskytuje ukrývaným osobám prostor pro bezpečný pobyt. Je zde instalována filtroventilační jednotka, která zajišťuje potřebný přívod čerstvého vzduchu a jeho úpravu – filtraci nasávaného vzduchu při znečištění chemickými, radioaktivními a bakteriologickými částicemi.

Dále je zde přívod vody. Na přívodu vody do hlavního prostoru je instalována filtrace s keramickým filtrem, který zajišťuje filtraci užitkové vody, vody z přírody či znečištěné vody na vodu pitnou.

V této obytné části je také umístěný sálavý panel pro případné temperování prostoru a čidla pro snímání tlaku, plynu a kvality vzduchu v místnosti.

Hlavní obytný prostor je cca 11,3 m².

Prostor v druhém nouzovém východu je cca 1 m².

Vybavení
krytu

Váš bezpečnostní kryt Vám vybavíme nábytkem na míru. V obytném prostoru bude kuchyňka se skříňkami, dřezem a mobilním vařičem. Součástí bude také jídelní stůl včetně míst k sezení s úložným prostorem. Pro přespání budou sloužit vestavěné patrové postele.

Cena
krytu

Prodejní cena krytu 4 920 000 Kč včetně DPH.

Zahajujeme předprodej. Zaváděcí sleva 7 % na prvních 30 krytů. Cena krytu v předprodeji je 4 575 600 Kč včetně DPH.

Kontakt

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, rádi zodpovíme vaše dotazy

  Chcete se dozvědět více?

  Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme.