Slide 1
Náš úkryt
Vaše bezpečí
Slide 2
Náš úkryt
Vaše bezpečí
Slide 3
Náš úkryt
Vaše bezpečí
Náš úkryt - Vaše bezpečí

Naše
myšlenka

Máte obavy z války ? Z přírodních či ekologických katastrof ? Z občanských nepokojů ?  Nebo chcete mít jen možnost úkrytu, z jakéhokoliv důvodu, pro sebe a své blízké ?

Je doba, kdy již není neobvyklé riziko živelné pohromy, občanských nepokojů a bohužel ani války, a to v jakékoliv části světa. Globální oteplování naší planety je již nepřehlédnutelné a může být jednou z hrozeb pro naši společnost.

Katastrofy různých podob přicházejí nečekaně a umí udeřit velkou silou a poničit vše, co jim stojí v cestě.

Naše bezpečí není bohužel jisté, a přesto se vždy člověk snaží najít řešení a neštěstí přečkat a ochránit své nejbližší.

Naší myšlenkou je nabídnout šanci a naději, že ÚKRYT je možností ochrany pro Vás a Vaše blízké v případě jakéhokoliv NEBEZPEČÍ.

Nabízíme podzemní, protijaderný kryt, který Vám a Vašim blízkým poskytne v případě potřeby okamžitý, bezpečný úkryt před jakýmkoliv nebezpečí včetně útoku zbraní hromadného ničení. Kryt je vybavený všemi technologiemi, které člověk potřebuje k přežití i na několik dní či týdnů.

 • Protijaderný podzemní kryt
 • Kryt až pro 4 osoby
 • Dva nouzové výlezy
 • Zabezpečení krytu plynotěsnými poklopy
 • Vybavení krytu technologiemi nutnými pro přežití v krytu
 • Vybavení krytu dekontaminační sprchou
 • Vybavení krytu WC
 • Vybavení krytu nábytkem
 • Vybavení krytu zásobami

Co
nabízíme

Jak
postupujeme

Stavba krytu je specifický projekt, a proto jsme mu věnovali více jak rok práce a vývoje, abychom ho dovedli k dokonalosti. V naší firmě je vždy prioritou kvalitně a precizně odvedená práce, ať už jde o jakýkoliv stavbu a neméně je to v tomto specifickém projektu.

Tento plně vybavený kryt Vám umíme zajistit „na klíč“:

 • Připravíme projekt a vyřídíme stavební povolení
 • Zajistíme výkopové a stavební práce
 • Dodáme a usadíme vyrobený kryt
 • Dodáme a zapojíme v krytu veškeré technologie
 • Vybavíme kryt nábytkem a zásobami dle Vašich přání

Popis
krytu

Malokapacitní stálý, tlakově odolný úkryt civilní ochrany 5. třídy odolnosti. Kapacita krytu je až pro 4 osoby a nabízí úkryt až pro několik dní/týdnů.

Kryt nabízí ochranu proti účinkům zbraní hromadného ničení či jakékoliv přírodní katastrofy. Je navržený pro umístění 1metru pod úrovní terénu.

Obvodový plášť je z vodostavebního betonu, což zajišťuje plynotěsnost a vytvořený přetlak úkrytu tak zabezpečuje ochranu proti účinkům radioaktivních a otravných látek.

Úkryt má jeden ochranný vchod a jeden nouzový východ. Oba zajišťují přístup tlakově plynotěsným poklopem o velikosti 600/900 mm, který je ovládaný mechanicky s podporou plynovými písty.

Nasávání a odvod vzduchu / spalin z prostoru úkrytu jsou řešené ocelovým potrubím s klapkami a komínkem pro ochranu proti vniknutí tlakové vlny vzduchovody do vnitřních prostor úkrytu.

Úkryt je za běžných podmínek napojený na vnější elektrickou síť, vodovodní síť a kanalizační šachtu, která může být rovněž zaústěná do kanalizační sítě. V případě odpojení od těchto sítí jsou v prostoru úkrytu instalované nádrže a zdroje pro pokrytí potřeb dané kapacity.

Rozdělení
krytu

Prostor krytu je rozdělen do 3 částí.
D5_Image_20230327_155937

1. část krytu dekontaminační prostor

První část krytu je vstupní prostor. Tento prostor plní funkci ochranného vstupu jako dekontaminační zóny a je tedy vybavený dekontaminační sprchou, potřebnými nádržemi na vodu a úložnými prostory pro kontaminované oděvy. Dekontaminační sprcha Vás očistí od všech kontaminačních a nebezpečných látek. Tento prostor je od zbývající části krytu oddělený tlakově-plynotěsnou stěnou s dveřmi.

Dekontaminační prostor je cca 3,6 m² velký.

2. část krytu technické zázemí

Další prostor je pomocný a je vybavený náhradním zdrojem elektrické energie při přerušení její dodávky ze sítě. Tímto zdrojem je centrála s naftovým motorem + sestava trakčních baterií a potřebné množství pohonných hmot a maziv. V tomto prostoru jsou také uložené nádrže na potřebné množství vody pro danou kapacitu při odpojení z vodovodní sítě a sociální vybavení – umyvadlo a WC. Pomocný prostor je od hlavní – obytné části úkrytu oddělený příčkou a dveřmi s akustickým obkladem.

Pomocný prostor je cca 4,8 m² velký.

3. část krytu obytná část

Třetí část krytu je hlavní obytný prostor a poskytuje ukrývaným osobám prostor pro bezpečný pobyt. Je zde instalována filtroventilační jednotka, která zajišťuje potřebný přívod čerstvého vzduchu a jeho úpravu – filtraci nasávaného vzduchu při znečištění chemickými, radioaktivními a bakteriologickými částicemi.

Dále je zde přívod vody. Na přívodu vody do hlavního prostoru je instalována filtrace s keramickým filtrem, který zajišťuje filtraci užitkové vody, vody z přírody či znečištěné vody na vodu pitnou.

V této obytné části je také umístěný sálavý panel pro případné temperování prostoru a čidla pro snímání tlaku, plynu a kvality vzduchu v místnosti.

Hlavní obytný prostor je cca 10,5 m².

Vybavení
krytu

Váš bezpečnostní kryt Vám vybavíme nábytkem na míru. V obytném prostoru bude kuchyňka se skříňkami, dřezem a mobilním vařičem. Součástí bude také jídelní stůl včetně míst k sezení s úložným prostorem. Pro přespání budou sloužit vestavěné patrové postele.

Kontakt

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, rádi zodpovíme vaše dotazy

  Chcete se dozvědět více?

  Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme.